Menu

Odpadní vody v československém opevnění

Přednáška technologa pitných a odpadních vod Ing. Pavla Krále, Ph.D.

V průběhu přednášky se nejprve dozvíme více o způsobech čištění odpadních vod – začneme historií čistírenství a dostaneme se až k dnešním způsobům čištění odpadních vod. Následně přejdeme k řešení nakládání s odpadními vodami v objektech československého opevnění. Podrobně se zaměříme na unikátní zařízení našich pevností – takzvanou OMS nádrž, nebo chcete-li OMS čistírnu odpadních vod. Bude podrobně popsána funkce této nádrže, ale také její vývoj a typologie. V závěru přednášky se zaměříme na Pevnost Dobrošov a vysvětlíme si, jak se právě na naší pevnosti konkrétně odpadní vody řešily.

Autor přednášky má vystudovaný obor Technologie vody na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V profesním životě se oborem dále zabývá – již více jak 10 let je hlavním technologem pitných a odpadních vod pro Královéhradecké vodovody a kanalizace. Mimo to je autor také dlouholetým průvodcem na Pevnosti Dobrošov a opevnění je jedním z jeho koníčků. Přednáška, která se zaměří na nakládání s odpadními vodami, tak propojuje oba jeho zájmy.

Účast přislíbil také, zajímavý host který se problematikou odpadních vod v pevnostech zabývá – Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

Vstupné: Zdarma

Kdy: Středa 11. října 2023 v 17.00

Kde: Návštěvnické centrum Pevnosti Dobrošov, Dobrošov 97